lördag 28 november 2015

Hur man skapar underlag till synopsis

Just nu håller jag på att sammanställa ett synopsis för Jade i en excelfil. Grunden för synopsisen har jag redan. Dels har jag redan skrivet material som jag bara ska placera på rätt plats, dels har jag annat till grund för synopsisen.

En av de saker jag gjort är att ha skrivit gula lappar, notislappar, med rubrik, perspektiv i scenen, det vill säga personens namn kort och gott (som till exempel Jade), sedan kolon, och en kort mening om scenens innehåll.

Alla dessa gula lappar renskrev jag sedan i ett worddokument. Det dokumentet skrev jag ut, läste igenom och fyllde sedan på med ytterligare några rader, direkt på papperet, med "Jade:" och scenens innehåll, eller Ashley eller Silas (de andra två som får tala i romanen).

Nu går jag igenom detta papper med notisar, lägger in i varje kapitel i mitt exceldokument och stryker den gula lappen/scenen ifråga efteråt med en highlighter-penna.

Jag har också gjort en gammal kapitelförteckning (för hand) som jag plockar lite från - det som fortfarande är relevant och ska vara med i den nya versionen av romanen, vill säga.

Jag har också gjort en tidslinje för hand, där jag lagt in små tvärstreck och skrivit datum för vissa nyckelscener. Detta för jag också in i excelfilen.

Dessutom har jag gjort lite av mindmaps och andra uppräkningar av händelser i olika listor. Dessa går jag nu också igenom.

Som underlag har jag också en utskriven kalender för året då romanen i huvudsak utspelas, för att kunna hålla reda på datum och dagar.

Rubrikerna för mitt synopsis är följande: kapitel (skriver bara nummer här, även om jag tänker ge varje kapitel också en titel - jag gillar verkligen när kapitel heter mer roliga saker än bara 1, 2 och 3), POV (point of view/perspektiv i kapitlet), plats (platsen där kapitlet i huvudsak utspelar sig), konflikt (den övergripande för hela kapitlet), undertext (vilka känslor som dominerar huvudpersonens inre (och avspeglas i det yttre) i kapitlet), syfte (mitt syfte, som författare, med scenen).

Dessutom färgmarkerar jag varje rad utifrån vems perspektiv kapitlet har. På så vis kan jag lätt se om jag varierar tillräckligt mycket. Hittills har Jade massor av kapitel, Ashley några få och Silas ännu färre. Jag ska försöka ge A och S mer plats, men tyvärr kommer nog J att få dominera den här romanen även fortsättningsvis...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar