måndag 16 februari 2009

Så skriver man följetong

Via "skriva"-listan fick jag tips om vad författare som skriver följetong för veckotidningar ska tänka på. Punktlistan är enligt källa tagen från boken "Min veckopress" av Rune Moberg.

1. Skriv om kärlek.
2. Skriv klart och varmt.
3. Välj ett ämne som intresserar kvinnor.
4. Väck sentimentala känslor.
5. Gör alltid huvudpersonen sympatisk.
6. Sätt kvinnan och kvinnans känslor i förgrunden.
7. Föredra det romantiska dramat före vardagen.
8. Gör handlingen enkel, men dramatisk och spännande.
9. Skriv om ung kärlek men dra in äldre personer.
10. Skriv gärna om barn och djur men ta med vuxna.
11. Dramat skall finnas där redan i första avsnittet.
12. Handlingen skall helst förläggas till hemlandet.
13. Ha intrigen klar innan du börjar.
14. Det kan vara klokt att ta med TVÅ älskande par.
15. Glöm aldrig att en följetong läses i avsnitt och att personer skall leva i läsarens minne från vecka till vecka.
16. Tag inte med pesoner som kan undvaras.
17. Dialog är bättre än referat och monolog.
18. Överdramatisera aldrig en situation som i sig själv är dramatisk.
19. Kan du inte med få ord beskriva vad en roman handlar om har du inte stora utsikter att fånga en läsekrets med den.
20. Trötta inte läsaren med återblickar.
21. Bipersoner som är borta i flera avsnitt i sträck skall du ge utpräglade särdrag så att läsaren känner igen dem.
22. Ställ inga krav på läsaren. Det är du som är dum om du inte kan skriva så att han/hon förstår dig.
23. Göm inte det bästa till sist för då har du kanske inte läsaren kvar. Låt honom få det bästa så fort du funnit det - så är du tvungen att hitta på något ännu bättre till nästa avsnitt.
24. Undvik olyckliga slut. Tårarna skall fällas på vägen.
25. Ge i upptakten alla den kraft du har i dig! Sedan skall du överträffa dig själv två gånger. Först i stegringen mott mitten. Sedan i den ännu kraftigare stegringen fram till slutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar